DomůZásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,

Dne 25. 5. 2018 vstupuje v platnost obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů. I pro naši společnost tím vzniká mj. povinnost Vás informovat o rozsahu osobních údajů zpracovávaných naší společností a účelu jejich zpracování. Zároveň jsme povinni Vás informovat o Vašich právech vyplývajících z toho nařízení a možnostech jejich uplatnění.

Společnost Health Medical servis s.r.o. dále jen „společnost“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech (např. evidence obchodních partnerů, nákup a prodej,  plnění smlouvy atd.). Pro zajištění evidence obchodních partnerů v souladu s ustanovením § 32 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zpracovává společnost následující typy údajů: jméno a příjmení, udanou adresu, IČO, DIČ. Dále je na základě oprávněného zájmu společnosti ve smyslu zákaznické podpory a servisních služeb zpracováván telefonní kontakt a emailová adresa, proti čemuž může být vznesena námitka na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokud nedojde k uzavření smlouvy, společnost spravuje osobní údaje obchodního partnera po dobu šesti měsíců z důvodu poskytnutí zákaznické podpory.

Na společnost je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky ID DS wcxm69c, emailem na adrese office@hmedical.cz nebo poštou na adrese provozovny: Health Medical servis s.r.o., Petrovická 857, 592 31 Nové Město na Moravě. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na společnost obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Plné znění vnitřních předpisů vztahující se na nakládání se spravovanými osobními údaji a jejich ochranu je k dispozici na tomto odkazu.

Tyto informace se vztahují na všechny budoucí obchodní vztahy. V případě námitek, dotazů, připomínek atp. nás neváhejte kontaktovat.